DEĞERLERİMİZ

Doğanlar Holding, insanı, doğayı ve çevreyi ön planda tutan sağlıklı üretim politikalarından ve kaliteden ödün vermeden ilerlemenin öncüsüdür

50_badge_wide_2

Değerlerimiz

Doğanlar Holding, asla vazgeçmeyeceği kurumsal ilke ve değerleri doğrultusunda istikrarlı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık politikalarıyla Biga’da doğup, bugün uluslararası arenada faaliyet gösteren bir grup haline gelmiştir.


Bizi başka ailelerden, başka holdinglerden ayıran, “bizi biz yapan” değerlerimiz ;

  • Saygı ; İnsana, doğaya, çevreye, köklerimize, tarihe, kültüre ve gelecek nesillere saygılı davranırız. 
  • Sıcaklık ; Biz sevgiyi, şefkati ve hoşgörüyü yüceltiriz. Bu değerlerimiz bizim bütün ilişkilerimize yansır.
  • Sonuç  ; Sonuç odaklı çalışmayı yüceltiriz. Bu değerimize sahip çıkmadan misyonumuzu gerçekleştiremeyiz.

 

Kurumsal Yönetim İlkelerini Benimseriz ;

  • Adillik ; Doğanlar Holding’de yönetim, bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmakla yükümlüdür ve azınlık hissedarları ile yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını sağlar.
  • Şeffaflık ; Doğanlar Holding’de, kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı esastır.
  • Hesap verilebilirlik ; Doğanlar Holding’de yönetim kurulu, üst yönetim performansını bağımsız bir şekilde izler ve yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini sağlar.
  • Sorumluluk ;  Doğanlar Holding grup şirketleri hissedarları için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet gösterir.

Group4107

Misyonumuz

“Bizim işimiz değer yaratmak”

Yatırımcılarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve  tedarikçilerimize sürdürülebilir değer yaratmak.

 

Vizyonumuz

“Bizim hayalimiz iz bırakmak”

Faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda iz bırakmak.