İK POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI

Doğanlar Holding Ailesi olarak; odağımıza insanı alarak hareket ediyor, açık iletişime inanıyor, yaratıcı fikirleri destekliyor, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak gelişiyoruz.

Base11

Başarı Odaklı Performans Yönetimi

Doğanlar Holding vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerine erişebilmesi amacıyla kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirilen çalışmaların etkinliği ve verimliliğini adil ve objektif kriterler kullanarak ölçmek ve ortaya çıkan başarının ödüllendirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Hedefler gerçekleştirilirken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir.
 
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Yönetimi 
Çalışanların geri bildirimlerini almak ve çalışan bağlılığını artıracak aksiyonları belirleyebilmek üzere bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçülmekte, sonuçlar bağlılık, liderlik, performans kültürü ve çalışan deneyimi boyutlarıyla değerlendirilmektedir. 
 
Motivasyon Uygulamaları
Öneri sistemiyle çalışanlarımızın önerileri özenle değerlendiriyor ve uygulanabilir önerileri süreçlerimizi iyileştirmek için hayata geçiriyoruz. Süper Fikir adını verdiğimiz öneri sistemimiz ile çalışanlarımız bireysel veya takım halinde önerdikleri fikirlerden, değerlendirme kapsamında puan kazanıyor ve ödüllendiriliyorlar. Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz; E.K.İ.P “Eğlence, Kültür ve İletişim Platformu" aracılığıyla, bir araya gelip, nasıl daha çok eğleniriz, nasıl daha kültürlü oluruz, nasıl daha iyi iletişim sağlarız diye düşünüp fikirler üretip, hayata geçirmenin yollarını buluyoruz. Çalışanlarımızın ortak ilgi alanlarına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor, kurumsal sosyal sorumluluk amaçlı organizasyonlarımızla bir yandan iş yerindeki dostlukları pekiştirirken diğer yandan çevremize değer katmayı amaçlıyoruz.